Fundusze Unijne

LOGO-LGD Płońsk 200

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu „Zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni architektury krajobrazu”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: „Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez
otworzenie firmy świadczącej usługi projektowania terenów zielonych.
Realizacja operacji 
przyczyni się do utworzenia 1 miejsca pracy (samozatrudnienie),
a możliwa będzie dzięki 
zakupowi specjalistycznego sprzętu”